Εξωτερικός Πωλητής / Πωλήτρια

H εταιρεία ELNIA Ltd ζητά να προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή / Πωλήτρια στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Ανάπτυξη και διαχείριση υφιστάμενων και νέων πελατών
  • Συντονισμός και έλεγχος διεκπεραίωσης εργασιών

Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια εμπειρίας στο χώρο των πωλήσεων
  • Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της πείρας του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Application Form

Maximum upload file size: 5MB. Accepted document types: .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx.

The file uploaded should not be encrypted or password protected.