Λειτουργός Πωλήσεων

H εταιρεία ELNIA Ltd ζητά να προσλάβει Λειτουργό Πωλήσεων στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Προώθηση πωλήσεων και εξυπηρέτηση πελατών
  • Συντονισμός και έλεγχος διεκπεραίωσης εργασιών

Προσόντα:

  • Απόφοιτος/η κολεγίου ή πανεπιστημίου σε παρεμφερή κλάδο σπουδών
  • Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
  • Εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων ή/και πτυχίο διακόσμησης θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα

Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της πείρας του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Application Form

Maximum upload file size: 5MB. Accepted document types: .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx.

The file uploaded should not be encrypted or password protected.