Τεχνικός Συνεργείου Οδικής Σήμανσης

H εταιρεία ELNIA Ltd, δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες οδικής σήμανσης, ζητά να προσλάβει Τεχνικό Συνεργείου Οδικής Σήμανσης στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Διεκπεραίωση εργασιών στα συνεργεία οδικής σήμανσης της εταιρείας

Προσόντα:

  • Εμπειρία σε συνεργείο οδικής σήμανσης
  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης
  • Άδεια οδήγησης φορτηγού ή μηχανής γραμμογράφησης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της πείρας του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Application Form

Maximum upload file size: 5MB. Accepted document types: .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx.

The file uploaded should not be encrypted or password protected.