Τεχνικός Επίβλεψης Έργων

H εταιρεία ELNIA Ltd, δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένων λύσεων δαπέδων, ζητά να προσλάβει Τεχνικό Επίβλεψης Έργων στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Οργάνωση, επίβλεψη και συντονισμό έργων σε Παγκύπρια βάση, σύμφωνα με το πλάνο εργασιών και τις οδηγίες του Τεχνικού Διευθυντή

 Προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου/Τεχνικής σχολής
  • Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση

Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της πείρας του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Application Form

Maximum upload file size: 5MB. Accepted document types: .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx.

The file uploaded should not be encrypted or password protected.