Βοηθός Αποθήκης

H εταιρεία ELNIA Ltd ζητά να προσλάβει Βοηθό Αποθήκης στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Ετοιμασία και διανομή παραγγελιών
  • Παραλαβή, έλεγχος και ταξινόμηση εμπορευμάτων

Προσόντα:

  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Απόφοιτος Λυκείου/Τεχνικής σχολής
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης
  • Κάτοχος άδειας περονοφόρου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της πείρας του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Application Form

Maximum upload file size: 5MB. Accepted document types: .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx.

The file uploaded should not be encrypted or password protected.