Βοηθός Τοποθετητή Δαπέδων

H εταιρεία ELNIA Ltd, δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένων λύσεων δαπέδων, ζητά να προσλάβει ανειδίκευτους τεχνίτες στη Λευκωσία για πλήρη απασχόληση.

Καθήκοντα:

  • Φόρτωση και μεταφορά υλικών και εξοπλισμού προς/από το εργοτάξιο
  • Εκτέλεση της διαδικασίας εφαρμογής με βάση των οδηγιών του Τεχνικού Διευθυντή

Προσόντα:

  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης

Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της πείρας του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Application Form

Maximum upload file size: 5MB. Accepted document types: .jpeg, .jpg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx.

The file uploaded should not be encrypted or password protected.